Рекламите в интернет
Как възприемаме рекламните послания в мрежата

Споделете с нас как ви влияят рекламите в интернет и какво е отношението ви към тях.
Благодарим Ви за отзивчивостта!

 1. Колко често използвате интернет на всяко едно от следните места?
  всеки ден почти всеки ден 1-2 пъти седмично по-рядко не използвам на това място
  в къщи
  на работното място (в училище)
  в интернет клубове
  при приятели и познати
  на друго място

 2. В рамките на един обикновен ден, в който използвате интеренет, приблизително колко часа отделяте за това?
  по-малко от час
  1-2 часа
  2-4 часа
  4-6 часа
  6-8 часа
  над 8 часа

 3. Моля избройте 5 интернет сайта, които посещавате най-често?
 4. Колко често посещавате следните видове интернет страници?
  всеки ден поне веднъж седмично поне веднъж на 2 седмици поне веднъж месечно по-рядко не посещавам
  електронна поща
  търсачки и портали
  новинарски сайтове
  сайтове за забавления
  професионални сайтове
  електронни магазини
  форуми
  блогове
  социални мрежи

 5. По какви причини посещавате и използвате различни интернет сайтове?
  за работата ми
  за образователни цели
  за теглене на музика, филми и др.
  за игри
  за чат и запознанства
  за развлечение и забавление
  за друго, моля посочете:

 6. Какво е отношението Ви към рекламата като цяло?
  Позитивно По-скоро позитивно Не знам По-скоро негативно Негативно

 7. Какво е отношението Ви към всеки един от изброените видове реклама?
  Позитивно По-скоро позитивно Не знам По-скоро негативно Негативно
  телевизионна
  радио
  интернет
  печатна
  външна

 8. Как се отнасяте към уеб страници, в които има реклама?
  не ми харесват
  харесват ми
  рекламата няма значение

 9. Колко често обръщате внимание на реклама в интернет?
  винаги
  често
  понякога
  рядко
  бикога

 10. Какво най-често привлича вниманието Ви към реклама в интернет страницата, която разглеждате?
  изображението
  цветовете
  движението
  текста
  музиката
  друго, моля посочете:

 11. Като цяло, мислите ли, че рекламата в интернет е достатъчно информативна?
  да
  не
  не знам

 12. Като цяло, мислите ли, че можете да се доверите на реклама в интернет?
  да
  не
  не знам

 13. Кои от следните видове рекламни форми сте виждали в интернет?
  рекламен банер
  рекламна връзка към друга страница
  pop-up реклама
  игра
  анкета
  реклама в личната Ви поща
  спонсорирана връзка
  текстова (рекламна статия)
  реклама, свързана с информацията, която сте въвели в търсачката
  друго, моля посочете:

 14. Как оценявате всеки един от следните типове реклама?
  изобщо не ми харесва по-скоро не ми харесва нито ми харесва, нито не ми харесва по-скоро ми харесва много ми харесва не съм срещал този тип реклама
  рекламен банер
  рекламна връзка към друга страница
  pop-up реклама
  игра
  анкета
  реклама в личната Ви поща
  спонсорирана връзка
  текстова (рекламна статия)
  реклама, свързана с информацията, която сте въвели в търсачката

 15. Пол

 16. Възраст

 17. Какво е вашето завършено образование?

 18. Каква е Вашата работна заетост?

 19. Къде попада вашият личен, чист месечен доход?

 20. Къде живеете?

 21. Ако желаете да изразите мнение за нещо, което сме пропуснали да ви попитаме - направете го тук


(C) 1999-2017 VS Corporation Ltd. | ТЕМИ | РЕЗУЛТАТИ | БИБЛИОТЕКА | АБОНАМЕНТ | ^ |
Информацията на този сайт е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само с предварителното съгласие на екипа.