Изборите превзеха Интернет
Милена Петрова, 11.05.2001


Близо два месеца преди парламентарните избори в България почти всички социологически агенции работят денонощно в опитите си да уловят най-точно процентите на отделните партии и тенденциите в тяхното развитие. Но в настоящата предизборна треска, за разлика от предишните, се наблюдава един нов елемент, а именно силното отражение, което изборите оказаха върху родния Интернет. Започна се от банера с надпис “избори” (който между другото водеше към съвсем различен по тематика сайт), мина се през многобройните онлайн-гласувания, проведени от малки и по-големи сайтове и се стигна до появата на множество специализирани и посветени именно на изборите уебсайтове. Какво показва това?

Ясно е, че цялото общество се вълнува от предстоящите избори, от една страна поради факта, че отдавна не е имало такива (става въпрос за пълният мандат, който изкара правителството), а от друга страна поради факта, че тези избори ще са решаващи за развитието на България във вътрешен, балкански и международен план. Немалко влияние оказа и изненадващото включване и последвалите непредвидими действия на Симеон Куборготски, но още преди неговата поява оживлението бе налице. И съвсем естествено то рефлектира и в глобалната информационна мрежа - място все по-разбираемо и посещавано за все повече българи.

Наред с новинарските сайтове, които традиционно предоставят информация за изборите, в последното българското Интернет пространство се появиха и сериозни аналитично-информационни сайтове. Такива са например http://www.electionsbg.com и http://www.izborite.com, които предлагат многобройни анализи, новини, интервюта с политици, рейтинг и допитвания за различни актуални политически проблеми. Сайтът www.electionsbg.com организира и първото онлайн гласуване в Мрежата, и макар да се сблъска с фактора манипулация, то дава резултати относително близки до тези на социологическите агенции. Специфичното за www.izborite.com е първият рейтинг на депутатите в българското онлайн пространство, а може би и изобщо в българското политически пространство.

Появиха се и сайтове, които представят личната аргументация на авторите си “защо ще гласувам” или “няма да гласувам за” … Много ярък пример е http://dzsni.hit.bg/, където след дълга аргументация, защо няма да гласувам за СДС, респективно за Иван Костов, ни питат “Ще гласувате ли пак за тия?”.

Разбира се чувството за хумор в Мрежата, присъства и в тази тема. Добра идея ни дават в http://www.crosswinds.net/bulgaria/~joval/vote.htm как да постъпим, ако не знаем какво да правим с правото си да дадем своя глас на изборите. Можем да го продадем! В конкретния случай цената е 3 USD само за тези избори и 5, за да се гласува за същата партия и на следващите. Ако тези цени ви се струват недостатъчни можете да си организирате търг с явно или тайно наддаване.

В http://politbelot.hit.bg/ някой се е сетил, че политиката е мръсна игра, защо пък да не е белот, в който картите вместо глуповати крале, дами и валета приемат образите на политици. Основният девиз на сайта е “Стига ни цакаха. Наш ред е да ги цакаме”.

Впечатление прави и навлизането на политическите партии в Интернет пространството. Повечето активни участници в политическия живот вече имат и своя образ в Мрежата, макар и не винаги с достатъчно добро качество като визия и съдържание.

Още от месец ноември 2000г. Българско Интернет Проучване стартира анкетно онлайн проучване за нагласите на българските Интернет потребители спрямо предстоящите избори, а също и спрямо изборите изобщо. Характерно за тази анкета е, че резултатите не се обявяват веднага, а подлежат на вторична обработка и логически оглед, което гарантира много по-високата степен на достоверност . За съжаление при стартирането появата не Симеон ІІ на политическата сцена все още не се очакваше, и той не беше заложен в основната схема от въпроси, но в крайна сметка това не оказа голямо влияние, понеже акцентът беше не прогноза за изборния резултат, а проучване на мненията и нагласите относно изборите, на активните български Интернет потребители.

Едно от нещата, които правят впечатление е ясно изразената положителна нагласа към идеята да се гласува чрез Интернет - 67% от запитаните споделят именно това мнение.

Графика №1: Как се отнасяте към идеята, да се гласува чрез Интернет?

Гласуването чрез Интернет е много деликатна тема, поради факта, че не може да бъде гарантирана сигурността на подадените гласове и по този начин изборите могат да бъдат драстично манипулирани. Изявеното желание за гласуване по този начин показва колко дълбоко започва да навлиза Мрежата в съзнанието на хората, като начин за решаване на множество проблеми. В крайна сметка щом може да се плащат сметките за парно и ток, да се пазарува или да се правят банкови преводи, да се свържем с данъчните власти, правителството или президента, то защо Интернет да не може да предостави и улеснението да се гласува на избори.

По-голяма част от анкетираните проявяват либерални нагласи - 58%.

Графика №2: Политически нагласи

Те смятат, че управлението трябва да се гради на правото и държавата не бива да се меси в икономическия и духовен живот. Тази ориентация на потребители на Мрежата не е изненадваща, самата същност на Интернет се вписва много добре в либералната доктрина.

В чисто прагматичен план отношението на анкетираните към работата на правителството в голяма степен е критично. Много по-често са отбелязвани неуспехите, отколкото успехите на управляващите през последните 4 години.

Графика №3: Положителни и отрицателни оценки към постиженията на управляващите.

Легенда: 1.Финансова стабилизация; 2 Външна политика; 3 Реформа в икономиката; 4 Приватизация; 5.Борба с корупцията; 6. Здравна реформа; 7. Пенсионно осигуряване; 8. Реформа в културата; 9 Реформа в образованието; 10. Борба с организираната престъпност; 11. Друго; 12; не отговорили

Изборите винаги са критична точка в живота на едно общество - след тях обикновено има промяна. Точно за това и предизборните периоди са изпълнени с очакване, неизвестност, клюки, коментари, компромати - изобщо засилена обществена активност. Интернет все повече навлиза в живота на хората и се превръща в авторитетно обществено пространство, в което присъстват повечето важни обществени процеси - такива са и изборите.


Идат избори!
данни от изследването


(C) 1999-2017 VS Corporation Ltd. | ТЕМИ | РЕЗУЛТАТИ | БИБЛИОТЕКА | АБОНАМЕНТ | ^ |
Информацията на този сайт е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само с предварителното съгласие на екипа.