Портрет: граф Клод Хенри Сен Симон (1760-1825)
Иван Евтимов, 24.10.2001


Сен Симон (Claude Henri Saint Simon) е по-възрастен от Конт, който работи при него като секретар. Има много общи идеи в работите на двамата, което е резултат от тяхното интелектуално сътрудничество, завършило с грандиозен скандал.

Най-интересната особеност в работите на Сен Симон е, че с тях той допринася, както за развитието на консерватизма, така и на социализма. От една страна Сен Симон иска съхраняване на обществото такова, каквото то е. Той, обаче не вярва, че е възможно завръщането към средните векове, за което са пледирали консервативните философи де Боналд и де Местр. Напротив, според него почти неизбежно е, че обществото ще се развива по посока на социализма. Както буржоазията е изместила феодалната аристокрация, така на свой ред, работническата класа ще измести капиталистите. Ето защо е по-добре социалистическите реформи да започнат да се провеждат, за да се избегнат катаклизмите на прехода. Той изтъква нуждата от въвеждане на централизирано управление на икономиката.

В допълнение, той е позитивист и е вярвал, че социалните явления могат да бъдат изследвани със същите научни методи, които се прилагат в природните науки.

Сен Симон има заслуга за развитието и на консервативната социология като тази на Конт и на марксизма - доктрина, която в много отношения е критична към консервативните теории.

Автор: доц. Иван Евтимов

Литература:
1. Фотев Г., Извори на социологията, Стара Загора, 1998 г.
2. Стивънсън Л., Седем теории за човешката същност, София, 1994 г.
3. Ritzer G., Contemporary Sociological Theory, New York, 1988
4. Encarta Encyclopedia, http:/emcarta.msn.com


(C) 1999-2017 VS Corporation Ltd. | ТЕМИ | РЕЗУЛТАТИ | БИБЛИОТЕКА | АБОНАМЕНТ | ^ |
Информацията на този сайт е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само с предварителното съгласие на екипа.