Портрет: Вико Джамбатиста (1668-1744)
Иван Евтимов, 07.08.2001


Италиански философ на историята, роден в Неапол, Вико е бил син на беден книжар. Той завършва в университета на Неапол и става професор в него по риторика през 1699. Преподава до 1741 г. От 1735 г. до смъртта си той е кралски историограф. Най-известното произведение на Вико е "Principi di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni" - 1725. (Принципи на нова наука, разглеждаща общата природа на нациите), обикновено наричана Scienza nuova. В него той предлага циклична теория за историята, според която 8човешкото общество прогресира чрез серия от състояния от дивачеството към цивилизацията и после отново се връща към дивачество.

На първото състояние - наречено епоха на боговете - религията, семейството и другите основни институти на обществото се появяват. Следва епохата на героите, в която хората се държат в подчинение от благородниците. Последният стадии е епохата на човека, когато хората възстават и постигат равенство, но започва дизинтеграция на обществото и човечеството се връща към дивачеството.

Вико е повлиял по-късните мислители като Монтескьо, Конт и Маркс.

Автор: доц. Иван Евтимов

Литература:
1. Фотев Г., Извори на социологията, Стара Загора, 1998 г.
2. Стивънсън Л., Седем теории за човешката същност, София, 1994 г.
3. Ritzer G., Contemporary Sociological Theory, New York, 1988
4. Encarta Encyclopedia, http:/emcarta.msn.com


(C) 1999-2017 VS Corporation Ltd. | ТЕМИ | РЕЗУЛТАТИ | БИБЛИОТЕКА | АБОНАМЕНТ | ^ |
Информацията на този сайт е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само с предварителното съгласие на екипа.