Портрет: Абдел Рахман Ибн-Калдун (1332-1406)
Иван Евтимов, 12.04.2001


Съществува тенденция социологията да се разглежда като изцяло модерна наука и като изцяло западен феномен. Но истина е, че е имало мислители, които са се занимавали със социология в другите части на света и то далеч по-рано от европейските. Един такъв пример е Абдел Рахман Ибн-Калдун.

Той е роден в Тунис на 27 май 1332 г. в образовано семейство. Изучава Корана, математика и история. Служи при различни султани в Тунис и Мароко като посланик, министър и член на научните съвети. Прекарва две години в затвора в Мароко, осъден заради твърденията си, че властта на управляващите не е свещена. След близо 20 години политическа активност, той се установява в Северна Африка и пет години се отдава на интензивна научна дейност. Работите, които написва през този период увеличават неговата популярност и той е поканен за преподавател в центъра на ислямската наука, в университета в Кайро (Ал Азхар Моск Университет). В добре подготвени лекции по социология Ибн Калдун изтъква важността на свързването на социологическото мислене с историческото наблюдение.

До неговата смърт през 1406 г. Ибн-Калдун написва множество произведения, които съдържат идеи, близки до тези в съвременната социология. Той настоява за научното изследване на обществото, за емпирични проучвания и за търсене на причините, предизвикващи различните социални събития. Той отделя голямо внимание на различните социални институции, особено на политическите и икономическите и на техните взаимоотношения. Той се е интересувал от сравняването на съвременните и първобитните общества.

Ибн Калдун не е оказал влияние върху модерната социология, тъй като е останал непознат за западните мислители, но ислямските учени са преоткрили неговите работи и е редно той да заеме подобаващо място в историята на социологията.

Автор: доц. Иван Евтимов

Литература:
1. Фотев Г., Извори на социологията, Стара Загора, 1998 г.
2. Стивънсън Л., Седем теории за човешката същност, София, 1994 г.
3. Ritzer G., Contemporary Sociological Theory, New York, 1988
4. Encarta Encyclopedia, http:/emcarta.msn.com


(C) 1999-2017 VS Corporation Ltd. | ТЕМИ | РЕЗУЛТАТИ | БИБЛИОТЕКА | АБОНАМЕНТ | ^ |
Информацията на този сайт е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само с предварителното съгласие на екипа.