Портрет: Огюст Конт (1798-1857)
Иван Евтимов, 22.01.2001


Огюст Конт (Auguste Komte) е роден в Монпелие, Франция на 19 януари 1798. Въпреки че е бил даровит студент Конт никога не получава университетска степен, което се отразява отрицателно върху кариерата му. През 1818 г. той става секретар и осиновен син на Клод Хенри Сен Симон, който е с 40 години по-стар от него. Те работят заедно до 1824 г. когато отношенията им се разпадат, защото Конт решава, че Сен Симон не дава адекватна оценка на приноса му. Конт по-късно ще пише за този си период като "най-болезненият урок на неговата младост с един аморален измамник."

Независимо от по-късната враждебност към Сен Симон, Конт често е признавал своя голям дълг към него. "Аз действително дължа много за интелектуалното си развитие на Сен Симон...той допринесе много за моето образование в областта на философията, посока която аз ясно поех и ще следвам без съжаление през целия си живот."

През 1826 г. Конт съставя схема за представяне на 72 публични лекции по своята философия на живота. Курсът събира видна аудитория, но той свършва само след три лекции, тъй като Конт получава нервно разстройство. Оттогава той продължава да има проблеми с нервите и през 1827 година прави опит за самоубийство като се хвърля в Сена.

Въпреки че не получава постоянна позиция във Френската политехника, през 1832 година той добива второстепенна позиция на лектор. През 1837 г. той е назначен и за лектор, който има право да изпитва и едва оттогава получава един нормален доход. През този период Конт работи върху шест томния си "Курс по позитивна философия", която е публикувана през 1842 г. В тази си работа Конт за първи път използва понятието социология. В нея той също подчертава, че социологията е една абсолютна наука. В тази си книга той критикува политехниката и като резултат от нейното публикуване, през 1844 г. договорът му не е подновен. Живее благодарение на помощите, които получава от привържениците на позитивизма. През 1851 г. той публикува четиритомната си "Система за позитивна политика", в която той прави опит да предложи грандиозен план за реорганизация на обществото.

За психическото му разстройство допринасят трудните му отношения с жените. След един несполучлив брак с бивша проститутка през 1845 г. Конт среща голямата си любов - Клотилд дьо Во, сестра на негов бивш студент и тридесет години по-млада от него. Но само след една година Клотилд дьо Во умира. Според някои последователи на Конт, тази смърт го е довела до някаква форма на умопомрачение. Конт променя светогледа си, създава и провъзгласява "Позитивна религия на човечеството".

Конт изказва множество странни идеи. Например, той е вярвал в "церебралната хигиена" и е избягвал да чете работите на други хора, поради което той не е можел да участва в интелектуалните дискусии на времето си. Конт също възхвалява себе си като висшия свещеник на една нова религия на хуманността. Той е вярвал, че светът ще бъде воден от свещеници социолози. Независимо от тези странни идеи Конт намира множество последователи във Франция и в други страни. На него принадлежи първенството в създаването на една нова наука - социологията.

Огюст Конт умира на 5 септември 1857 година.

Автор: доц. Иван Евтимов

Литература:
1. Фотев Г., Извори на социологията, Стара Загора, 1998 г.
2. Стивънсън Л., Седем теории за човешката същност, София, 1994 г.
3. Ritzer G., Contemporary Sociological Theory, New York, 1988
4. Encarta Encyclopedia, http:/emcarta.msn.com


(C) 1999-2017 VS Corporation Ltd. | ТЕМИ | РЕЗУЛТАТИ | БИБЛИОТЕКА | АБОНАМЕНТ | ^ |
Информацията на този сайт е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само с предварителното съгласие на екипа.