Кой и за какво ползва Интернет в България
Милена Петрова, 02.11.2000


Завърши първия стадий от "Българско Интернет проучване". Той имаше две основни задачи:

  1. Да установи как протича едно анкетно изследване в Интернет
  2. Да очертае обща картина на хората, които ползват Интернет в България

Общата картина включва:

  1. Социално демографски характеристики на потребителя на Интернет: пол, възраст, семейно положение, образование, професионален статус.
  2. Пространствено-времеви характеристики на ползването на Интернет: места за достъп, честота на включване, продължителност на сесиите.
  3. Съдържателни характеристики на потреблението на Интернет - за какво потребителите използват Интернет и какви места в Мрежата посещават.
  4. Отношение на потребителите към Мрежата - какво харесват и какво не харесват в Интернет.

Допитването бе проведено online с 390 души от 36 града в страната. Данните сочат, че Мрежата се е превърнала във всекидневие за 76.3% от българските Интернет-потребители, като най-често те се свързват от дома си - 68.5%.

Мъжете имат значителен превес. Това напомня положението в САЩ през 1997 година, когато според изследване проведено от Strategis Group жените са били 16.5%. В световен мащаб тенденцията е към изравняване на процентите между двата пола, което се потвърждава както от настоящите данни за САЩ и други западноевропейски страни, така и от изявената тенденция в хода на настоящото изследване.

С висше образование са около 60% от хората, което говори за сериозният интелектуален потенциал на оформящото се online общество.

Младите хора са основната част от българските потребители - над 66% от анкетираните са на възраст от 19 до 35 години. Това са хората в България, които боравят лесно и безпроблемно с компютри, а младостта ги подтиква да научават все повече нови неща и да осъществяват множество нови контакти и запознанства. Около 90% от потребителите ползват Интернет за да се информират, а над 86% - за комуникация.

Българските сайтове се радват на висок интерес от страна на потребителите:

Около 28% от потребителите са служители в частния сектор и близо 17% притежават собствен бизнес. В сферата на услугите работят 39.5%. Общо над 67% от потребителите ползват Мрежата за работа и професионална дейност, което се потвърждава и от високия интерес към бизнес сайтовете, които са посещавани от близо половината от потребителите.

Хората в Интернет най-много харесват свободата, комуникацията и информацията, на които мрежата е проводник. Трудно може да се даде предимство на някое от тях, тъй като те в повечето случаи са тясно преплетени в отговорите на анкетираните.

В заключение може да се каже, че българският Интернет потребител е млад, високообразован човек, зает в частната сфера или притежаващ собствен бизнес, жаден за информация и комуникация с целия свят, която му носи чувството за свобода.


Кой и за какво ползва Интернет
данни от изследването


(C) 1999-2017 VS Corporation Ltd. | ТЕМИ | РЕЗУЛТАТИ | БИБЛИОТЕКА | АБОНАМЕНТ | ^ |
Информацията на този сайт е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само с предварителното съгласие на екипа.