име
парола

Войната срещу тероризма
Изразете своето мнение за новата и необичайна война
19.11.2001 - 31.12.2003

Какво представлява войната против терора?
война между християнство и ислям 25.32%
война между западната и източната цивилизации 16.23%
война между традиционните и модерни култури 11.04%
война между богатите и бедните държави 40.91%
нямам мнение 3.25%
друго 29.22%

Кой е виновен за терористичните действия срещу САЩ?
без отговор 1.95%
изцяло ислямските фундаменталисти 14.29%
и ислямските фундаменталисти, и САЩ 46.10%
изцяло САЩ 28.57%
не мога да преценя 2.60%
друго 7.14%

Вие самите кога бихте се ангажирали в терористични действия?
без отговор 2.60%
никога 33.12%
когато бъдат засегнати интересите на нацията 23.38%
когато бъдат засегнати интересите на моя етнос 9.74%
когато бъдат засегнати интересите на моята религия 5.19%
когато бъдат засегнати интересите на моята класа 4.55%
когато бъдат засегнати интересите на моята партия 0.65%
когато бъдат засегнати интересите на моето селище 4.55%
когато бъдат засегнати интересите на моя квартал 3.90%
когато бъдат засегнати интересите на моите близки 33.12%
когато бъдат засегнати личните ми интереси 32.47%
не мога да преценя 4.55%
друго 6.49%

Как ще се отрази сегашната война на страната ни?
без отговор 4.55%
не мога да преценя 9.74%
няма да се отрази 13.64%
ще дадем жертви 7.14%
ще приемем бежанци 18.18%
ще се влоши икономиката 33.77%
ще се наложат ограничения върху свободите на гражданите 16.23%
ще има психологически ефект 46.75%
друго 6.49%

Мислите ли, че тероризмът ще бъде премахнат в близките години?
без отговор 5.84%
не мога да преценя 3.90%
да, оптимист съм 6.49%
донякъде съм оптимист 12.34%
не, няма да бъде премахнат 71.43%

Възраст
без отговор 6.49%
от 18 до 20 22.08%
от 21 до 30 53.90%
от 31 до 40 12.34%
от 41 до 50 3.90%
от 51 до 60 0.65%
от 61 до 70 0.00%
над 70 0.65%

Как ще се отрази сегашната война на страната ни?/Възраст
 без отговорот 18 до 20от 21 до 30от 31 до 40от 41 до 50от 51 до 60от 61 до 70над 70другообщо
без отговор2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.00%2.90%
не мога да преценя0.00%2.07%3.32%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.22%
няма да се отрази0.41%2.07%4.15%1.66%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%8.71%
ще дадем жертви0.00%1.66%2.07%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%
ще приемем бежанци0.41%4.15%5.39%1.24%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%11.62%
ще се влоши икономиката1.24%4.56%10.37%2.90%2.07%0.41%0.00%0.00%0.00%21.58%
ще се наложат ограничения върху свободите на гражданите0.41%1.66%5.81%2.07%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%10.37%
ще има психологически ефект1.24%4.56%18.26%3.32%2.07%0.41%0.00%0.00%0.00%29.88%
друго0.00%1.24%2.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.15%
общо6.22%21.99%52.28%12.86%5.39%0.83%0.00%0.41%0.00%100.00%


Достъп до пълните данни: име парола

(C) 1999-2017 VS Corporation Ltd. | ТЕМИ | РЕЗУЛТАТИ | БИБЛИОТЕКА | АБОНАМЕНТ | ^ |
Информацията на този сайт е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само с предварителното съгласие на екипа.