име
парола

Механизми за културна политика
Изследване на механизмите за културна политика в България сред библиотечните организации. Част от съвместно изследване на СУ "Св. Климент Охридски", European Cultural Foundation и ECUMEst Association.
29.11.2001 - 17.01.2002


Достъп до пълните данни: име парола

(C) 1999-2017 VS Corporation Ltd. | ТЕМИ | РЕЗУЛТАТИ | БИБЛИОТЕКА | АБОНАМЕНТ | ^ |
Информацията на този сайт е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само с предварителното съгласие на екипа.