име
парола

Рекламите в интернет
Как възприемаме рекламните послания в мрежата
15.04.2009 - [продължава]

В рамките на един обикновен ден, в който използвате интеренет, приблизително колко часа отделяте за това?
без отговор 27.60%
по-малко от час 9.20%
1-2 часа 17.21%
2-4 часа 24.33%
4-6 часа 21.07%
6-8 часа 20.77%
над 8 часа 18.40%

Колко често посещавате следните видове интернет страници - електронни магазини
без отговор 32.34%
всеки ден 10.68%
поне веднъж седмично 19.88%
поне веднъж на 2 седмици 16.62%
поне веднъж месечно 16.91%
по-рядко 24.93%
не посещавам 17.21%

Как се отнасяте към уеб страници, в които има реклама?
без отговор 31.45%
не ми харесват 18.69%
харесват ми 29.38%
рекламата няма значение 35.91%

Кои от следните видове рекламни форми сте виждали в интернет?/Пол
 без отговормъжженадругообщо
без отговор0.67%0.13%0.07%0.00%0.87%
рекламен банер0.00%4.30%6.59%1.75%12.63%
рекламна връзка към друга страница0.07%4.17%6.59%1.75%12.57%
pop-up реклама0.07%3.36%5.04%1.75%10.22%
игра0.00%3.16%4.23%1.75%9.14%
анкета0.00%2.96%4.44%1.75%9.14%
реклама в личната Ви поща0.00%3.83%5.17%1.75%10.75%
спонсорирана връзка0.00%2.08%3.23%1.75%7.06%
текстова (рекламна статия)0.00%2.89%4.57%1.75%9.21%
реклама в търсачката0.07%2.69%4.30%1.75%8.80%
друго6.18%1.61%0.00%1.81%9.61%
общо7.06%31.18%44.22%17.54%100.00%

Колко често обръщате внимание на реклама в интернет?/Възраст
 без отговорпод 18 години18 - 25 години26 - 35 години36 - 45 години46 - 55 години56 - 65 годининад 65 годинидругообщо
без отговор23.13%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%23.36%
винаги0.00%0.23%1.59%0.68%0.23%0.00%0.00%0.00%5.90%8.62%
често0.00%0.91%5.22%2.04%0.45%0.91%0.23%0.00%5.90%15.65%
понякога0.23%1.13%10.66%4.31%1.59%0.68%0.45%0.00%5.90%24.94%
рядко0.00%0.68%7.03%1.81%0.91%0.68%1.13%0.00%5.90%18.14%
бикога0.00%0.45%1.81%0.91%0.00%0.23%0.00%0.00%5.90%9.30%
друго0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
общо23.36%3.40%26.53%9.75%3.17%2.49%1.81%0.00%29.48%100.00%

Като цяло, мислите ли, че можете да се доверите на реклама в интернет?
без отговор 32.05%
да 26.71%
не 33.23%
не знам 23.44%


Достъп до пълните данни: име парола

(C) 1999-2017 VS Corporation Ltd. | ТЕМИ | РЕЗУЛТАТИ | БИБЛИОТЕКА | АБОНАМЕНТ | ^ |
Информацията на този сайт е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само с предварителното съгласие на екипа.